Chính sách bảo mật

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀY. BẰNG CÁCH NHẤP VÀ ĐÁNH DẤU VÀO CÁC TUYÊN BỐ “TÔI ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA NINH THUẬN GO” HOẶC CÁC TUYÊN BỐ TƯƠNG TỰ ĐƯỢC HIỂN THỊ TẠI TRANG ĐĂNG KÝ CỦA NINH THUẬN GO HOẶC TRONG QUÁ TRÌNH CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HOẶC QUYỀN TRUY CẬP VÀO NỀN TẢNG CHO BẠN, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀY VÀ BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý VÀ CHO PHÉP NINH THUẬN GO THỰC HIỆN VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ, LƯU TRỮ, CHUYỂN GIAO VÀ/HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ VÀ QUY ĐỊNH TẠI CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀY.

 

1. Quy Đnh Chung

1.1. Chính sách bảo mật thông tin này (sau đây gọi là “Chính Sách Bảo Mật”) được ban hành bởi Công ty Truyền Thông Địa Điểm Ninh Thuận, mã số thuế: 4500626995, địa chỉ tại: 307/07/06 Ngô Gia Tự, P Tấn Tài, Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi là “Go Ninh Thun”), được áp dụng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: khách hàng (người mua), thương nhân (người bán), tài xế, doanh nghiệp/hợp tác xã vận tải (sau đây gọi là “Người Dùng”) khi truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Ninh Thuận GO, ứng dụng Ninh Thuận GO – Tài Xế, ứng dụng Ninh Thuận Go – Cửa Hàng của Go Ninh Thuận (sau đây gọi là “Website/ng dng GO Ninh Thun”).

1.2. Chính Sách Bảo Mật này có thể được sửa đổi, bổ sung bởi Go Ninh Thuận tùy từng thời điểm, Người Dùng cần phải thường xuyên truy cập vào địa chỉ website này để cập nhật những sửa đổi, bổ sung đó.

1.3. Go Ninh Thuận nhận biết tầm quan trọng của Dữ Liệu Người Dùng mà Người Dùng đã tin tưởng cung cấp cho Go Ninh Thuận và tin rằng Go Ninh Thuận có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý Dữ Liệu Người Dùng của mình một cách thích hợp. Chính Sách Bảo Mật này giúp Người Dùng hiểu được cách thức Go Ninh Thuận thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Dữ Liệu Người Dùng mà mình đã cung cấp cho Go Ninh Thuận và/hoặc lưu trữ Dữ Liệu Người Dùng về Người Dùng, cho dù là hiện tại hoặc trong tương lai, cũng như để giúp Người Dùng đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho Go Ninh Thuận bất kỳ Dữ Liệu Người Dùng nào của mình.

1.4. Chính Sách Bảo Mật này liên quan đến việc thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ Dữ Liệu Người Dùng bởi Go Ninh Thuận và/hoặc các công ty con, đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc, đơn vị liên kết với Go Ninh Thuận, người quản lý, đối tác, người lao động, nhân viên hoặc đơn vị tư vấn của Go Ninh Thuận (sau đây gọi chung “Người Đi Din”). Dữ Liệu Người Dùng bao gồm các thông tin, dữ liệu về Người Dùng mà Go Ninh Thuận nắm giữ hoặc thu thập được trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc Người Dùng cung cấp cho Go Ninh Thuận, hoặc thông tin thu thập được thông qua việc Người Dùng truy cập, đăng ký, cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, website/ứng dụng GO Ninh Thuận, hoặc từ nguồn cung cấp thông tin, dữ liệu của Người Dùng phù hợp theo quy định của pháp luật.

 1. KHI NÀO NINH THUẬN GO SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

2.1. Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:

        2.1.1. Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng các Sản phẩm Dịch vụ hoặc ứng dụng của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi;

        2.1.2. Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ Sản phẩm và Dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;

        2.1.3. Khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi;

        2.1.4. Khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các ứng dụng truyền thông xã hội và email;

       2.1.5. Khi bạn sử dụng các Dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua Ứng dụng hoặc Trang Web hoặc Các Dịch vụ của chúng tôi. Trường hợp này bao gồm thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với các Ứng dụng hoặc Trang Web của chúng tôi;

        2.1.6. Khi bạn cấp quyền trên thiết bị của bạn để chia sẻ thông tin với Ứng dụng của chúng tôi

        2.1.7. Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của chúng tôi;

        2.1.8. Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;

        2.1.9. Khi bạn đăng ký tham gia một cuộc thi; và/hoặc

        2.1.10. Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

Và các trường hợp khác mà dữ liệu cá nhân của bạn có thể được thu thập

2.2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn từ bạn, các công ty liên kết, các bên thứ ba và từ các nguồn khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở đối tác kinh doanh (ví dụ như đơn vị cung ứng Dịch vụ về vận chuyển, thanh toán), tổ chức tín dụng, các đơn vị, đối tác cung cấp Dịch vụ marketing, giới thiệu, các chương trình khách hàng thân thiết, những người dùng khác sử dụng Các Dịch vụ của chúng tôi hoặc các nguồn dữ liệu công khai có sẵn hay các nguồn dữ liệu của nhà nước.

2.3. Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của các cá nhân khác cho chúng tôi (ví dụ như thành viên gia đình, bạn bè hoặc những người trong danh sách liên hệ của bạn). Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của họ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của họ để xử lý dữ liệu cá nhân của họ theo Chính sách này.

 1. NINH THUẬN GO SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

3.1. Dữ liệu cá nhân mà NINH THUẬN GO có thể thu thập bao gồm:

        3.1.1. Họ tên;

        3.1.2. Địa chỉ email;

        3.1.3. Ngày sinh;

        3.1.4. Địa chỉ thanh toán và/hoặc giao nhận hàng hóa;

        3.1.5. Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;

        3.1.6. Doanh nghiệp mà người dùng đang công tác và/hoặc là khách hàng của họ;

        3.1.7. Thẻ ngân hàng (đã được mã hoá);

        3.1.8. Thông tin giao dịch chi tiêu của Thẻ ngân hàng mà người dùng liên kết.

        3.1.9. Số điện thoại;

        3.1.10. Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu

        3.1.11. Giới tính;

        3.1.12. Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào các Dịch vụ hoặc Ứng dụng của chúng tôi;

        3.1.13. Hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video;

        3.1.14. Thông tin về nhân thân được cấp bởi chính phủ hoặc các thông tin khác phục vụ cho các mục đích đánh giá pháp lý, nhận biết khách hàng, xác minh thông tin và/hoặc phòng chống gian lận của chúng tôi;

        3.1.15. Dữ liệu truyền thông hoặc liên lạc, ví dụ như các tùy chọn nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba của bạn, tùy chọn phương tiện liên lạc và lịch sử thông tin liên lạc với chúng tôi, các nhà cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, và các bên thứ ba khác;

        3.1.16. Thông tin sử dụng và giao dịch, bao gồm chi tiết về lịch sử tìm kiếm, giao dịch và nội dung hiển thị mà tương tác với Ứng dụng, cũng như các Sản phẩm và Dịch vụ có liên quan của bạn;

        3.1.17. Dữ liệu về địa điểm;

        3.1.18. Bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng Các Sản phẩm Dịch vụ hoặc Ứng dụng của chúng tôi, và khi người dùng sử dụng các Sản phẩm Dịch vụ hoặc Ứng dụng, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng Các Sản phẩm Dịch vụ hoặc Ứng dụng của chúng tôi như thế nào; và

        3.1.19. Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

3.2. Bạn đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và bạn đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. Chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định riêng của chúng tôi được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh bất cứ thông tin nào được bạn cung cấp.

3.3. Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, bạn có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản đến Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi. Có thể tìm thấy thêm thông tin về nội dung trong mục “Bạn có thể rút lại sự cho phép xóa tên, yêu cầu truy cập hoặc điều chỉnh thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách nào?” dưới đây. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc từ chối hoặc hủy bỏ cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Các Sản phẩm Dịch vụ và Ứng dụng. Ví dụ như Dịch vụ Địa điểm gần nhất của thương hiệu bạn chọn sẽ không hoạt động nếu bạn không cho phép ứng dụng truy cập vị trí của bạn.

 1. THU THẬP CÁC DỮ LIỆU KHÁC

4.1. Như với hầu hết các ứng dụng di động khác, thiết bị của bạn gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu về bạn, được một máy chủ web ghi lại khi bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi. Thông tin này thông thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của bạn, địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có), các trang mà bạn đã truy cập đến trên ứng dụng di động của chúng tôi và thời gian truy cập và đôi khi là “cookie” (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của bạn. Nếu bạn đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu được khách truy cập sử dụng Ứng dụng của chúng tôi như thế nào.

4.2. Các ứng dụng di động của chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về địa chỉ của thiết bị di động của bạn sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi,…. Chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm nhưng không giới hạn các Sản phẩm Dịch vụ được cung cấp dựa trên vị trí mà bạn yêu cầu hoặc chuyển các nội dung có liên quan đến bạn dựa trên vị trí của bạn. Đối với phần lớn các thiết bị di động, bạn có thể rút lại sự cho phép để chúng tôi được thu thập các thông tin này dựa trên vị trí của bạn thông qua các cài đặt trên thiết bị. Nếu bạn có câu hỏi nào về cách thức vô hiệu hóa các Dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của bạn, vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp Dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn.

4.3. Như khi bạn xem ứng dụng di động của chúng tôi, khi bạn xem các nội dung và quảng cáo và truy cập vào phần mềm khác trên Ứng dụng của chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ, các thông tin có thể được gửi đến cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn, địa chỉ IP, hệ điều hành, v.v..); nhưng, thay vì các số lượt xem trang, thiết bị của bạn gửi đến chúng tôi các thông tin về nội dung, quảng cáo được xem và/hoặc phần mềm được cài đặt bởi các Dịch vụ và Ứng dụng và thời điểm.

 1. COOKIES

5.1. Đôi khi chúng tôi hoặc các nhà cung cấp Dịch vụ được cho phép có thể sử dụng “cookie” hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến việc sử dụng của bạn đối với Sản phẩm Dịch vụ hoặc Ứng dụng của chúng tôi. Các tính năng này sẽ giúp chúng tôi cải thiện Ứng dụng và Các Sản phẩm Dịch vụ chúng tôi cung cấp, giúp chúng tôi đề xuất các Sản phẩm Dịch vụ và tính năng mới, và/hoặc cho phép chúng tôi cung cấp các nội dung có liên quan hơn đến bạn. “Cookie” là các mã danh định được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn lưu trữ các dữ liệu về máy tính hoặc thiết bị, bằng cách nào và khi nào Các Sản phẩm Dịch vụ hoặc Ứng dụng được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trong Ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung bạn đã chọn để mua sắm và các trang web mà bạn đã xem. Thông tin này được sử dụng để theo dõi giỏ hàng, để chuyển tải nội dung phù hợp với sở thích của bạn, để thực hiện phân tích dữ liệu và hoặc theo dõi việc sử dụng Sản phẩm Dịch vụ

5.2. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên thiết bị của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện thao tác này bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Ứng dụng hoặc Các Sản phẩm Dịch vụ của chúng tôi.

 1. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI NHƯ THẾ NÀO?

6.1. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:

        6.1.1. Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của bạn với các bên thứ ba qua Các Sản phẩm Dịch vụ;

        6.1.2. Để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập Các Sản phẩm Dịch vụ và Ứng dụng của chúng tôi (bao gồm các sở thích của bạn), cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi;

        6.1.3. Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các Sản phẩm và Dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề Dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;

        6.1.4. Để thực thi các Điều Khoản Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng;

        6.1.5. Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

        6.1.6. Để phục vụ mục đích nhận dạng, xác minh, đánh giá pháp lý hoặc để nhận biết khách hàng;

        6.1.7. Để đánh giá và đưa ra các quyết định liên quan đến hồ sơ tín dụng và rủi ro của bạn và tính đủ điều kiện để cho vay, trả sau hoặc cho các Sản phẩm tín dụng, nếu có;

        6.1.8. Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Sản phẩm Dịch vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;

        6.1.9. Để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho Dịch vụ khách hàng, thực hiện các yêu cầu của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn;

        6.1.10. Để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Các Sản phẩm Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn liên quan đến Các Dịch vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;

        6.1.11. Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính Sản phẩm và Dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Các Sản phẩm Dịch vụ của chúng tôi, để giới thiệu Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ theo sự quan tâm của bạn, để cải thiện Các Dịch vụ hoặc Sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn;

        6.1.12. Để cho phép kiểm tra và khảo sát khác để, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng mục tiêu của chúng tôi, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Sản phẩm Dịch vụ của NINH THUẬN GO;

        6.1.13. Vì mục đích tiếp thị và quảng cáo, trong trường hợp này, để gửi cho bạn qua các phương tiện và phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn các Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ của các bên thứ ba mà NINH THUẬN GO có thể hợp tác hoặc liên kết) mà NINH THUẬN GO (và/hoặc các bên liên kết hoặc công ty có liên quan của nó) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các Sản phẩm hoặc Dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ của bạn để gửi các bản tin và/hoặc tài liệu truyền thông từ chúng tôi hoặc từ các công ty có liên quan của chúng tôi;

        6.1.14. Để cung cấp các chương trình và ưu đãi khách hàng thường xuyên, đối tác và tiền thưởng, cũng như các chiến dịch marketing đồng thương hiệu khác, ví dụ như: chương trình khách hàng thân thiết của ngân hàng, Ưu đãi của các Tổ chức thẻ Quốc tế hoặc Thẻ ghi nợ/tín dụng đồng thương hiệu với sự hợp tác của các bên thứ ba;

        6.1.15. Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc yêu cầu của bất cứ cơ quan tài phán nào hoặc khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, đáp ứng các yêu cầu đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin theo yêu cầu của bất kỳ luật ràng buộc nào đối với NINH THUẬN GO hoặc các công ty hoặc chi nhánh/công ty con liên quan của NINH THUẬN GO (bao gồm, nếu có, việc hiển thị tên, chi tiết liên hệ và chi tiết công ty của bạn);

        6.1.16. Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy định;

        6.1.17. Để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng;

        6.1.18. Để kiểm tra Các Dịch vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của NINH THUẬN GO

        6.1.19. Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ nào đối với Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, gian lận, các hành vi phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Các Dịch vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi;

        6.1.20. Để đáp ứng bất cứ các mối đe dọa hoặc yêu cầu thực tế nào được khẳng định chống lại NINH THUẬN GO hoặc các yêu cầu khác liên quan đến các Nội dung vi phạm quy định của các bên thứ ba;

        6.1.21. Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn;

        6.1.22. Để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến NINH THUẬN GO như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty hay công ty liên kết của NINH THUẬN GO như một bên tham gia hoặc liên quan đến NINH THUẬN GO và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty hoặc công ty liên kết của NINH THUẬN GO như (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch như thế. “Giao dịch tài sản kinh doanh” là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức; và/hoặc

        6.1.23. Bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.

(gọi chung là “Các Mục Đích”)

6.2. Bạn xác nhận, cho phép và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ và tiết lộ thông tin Tài khoản và Nội dung của bạn nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc theo lệnh của tòa án hoặc của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với NINH THUẬN GO hoặc các chi nhánh/công ty con của NINH THUẬN GO hoặc với lý do chính đáng NINH THUẬN GO tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết và chính đáng để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý; (b) tuân thủ yêu cầu từ bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với NINH THUẬN GO hoặc các chi nhánh/công ty con có liên quan của NINH THUẬN GO; (c) thực thi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi hoặc Chính sách Bảo mật này; (d) phản hồi bất kỳ khiếu nại nào du cho là nguy cơ hoặc đang xảy ra trên thực tế để chống lại NINH THUẬN GO hoặc các chi nhánh/công ty con có liên quan hoặc khiếu nại khác rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; (e) đáp ứng các yêu cầu của bạn về Dịch vụ khách hàng; hoặc (f) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của NINH THUẬN GO hoặc các chi nhánh/công ty con có liên quan, người dùng và / hoặc công chúng.

6.3. Vì Các Mục Đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.

 1. NINH THUẬN GO BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG BẰNG CÁCH NÀO?

7.1. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, chắc chắn không thể có sự đảm bảo an ninh tuyệt đối.

7.2. Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu bạn ngưng sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, hoặc quyền của bạn được sử dụng Ứng dụng và/hoặc Các Sản phẩm Dịch vụ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

 1. NINH THUẬN GO CÓ TIẾT LỘ THÔNG TIN THU THẬP TỪ NGƯỜI TRUY CẬP HAY KHÔNG?

8.1. Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ/có thể cần phải sử dụng, xử lý, tiết lộ và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của chúng tôi, và/hoặc các bên thứ ba khác có thể ở Việt Nam hoặc bên ngoài Việt Nam, vì một hay nhiều Mục Đích nói trên, và việc tiết lộ này sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. Các nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác như thế sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc thay mặt chúng tôi hoặc khác, vì một hoặc nhiều Mục Đích nói trên. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các bên thứ ba và các chi nhánh/công ty con của chúng tôi giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là dữ liệu cá nhân của bạn vẫn còn cần thiết cho những việc nêu trên. Các bên thứ ba bao gồm:

        8.1.1. Chi nhánh, Công ty con, Công ty liên kết và Công ty liên quan của chúng tôi;

        8.1.2. Người bán mà bạn đã thực hiện giao dịch hoặc tương tác trên Ứng dụng hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Sản phẩm Dịch vụ cho các Mục đích đã nêu ở trên;

        8.1.3. Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp Dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các Dịch vụ quản trị hoặc các Dịch vụ khác cho chúng tôi chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, đối tác quảng cáo và truyền thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, và trung tâm dữ liệu

        8.1.4. Các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với NINH THUẬN GO hoặc nếu được cho phép theo Mục 6.2;

        8.1.5. Người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của NINH THUẬN GO, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân NINH THUẬN GO lưu giữ về người dùng của chúng tôi nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà NINH THUẬN GO hoặc bất kỳ công ty liên kết hay công ty liên quan nào của nó có tham gia giao dịch; và

        8.1.6. Bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các Mục Đích và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều Mục Đích.

8.2. Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chức chẳng hạn như chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn, sự cho phép như thế của pháp luật sẽ tiếp tục áp dụng. Phù hợp với các quy định nêu trên và theo các quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các cơ sở pháp lý đã được công nhận, bao gồm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, để đạt được lợi ích hợp pháp và lý do của chúng tôi để sử dụng dữ liệu đó cao hơn bất kỳ phương hại nào đến quyền bảo vệ dữ liệu của bạn hoặc khi cần thiết liên quan với một yêu cầu pháp lý.

8.3. Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép dữ liệu cá nhân được gửi đến hoặc có trên trang web, các công nghệ có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải lỗi của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối chẳng hạn như trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc hành vi tấn cung tinh vi bưởi kẻ xấu mà không phải lỗi của chúng tôi.

8.4. Như được quy định trong Điều khoản Dịch vụ của NINH THUẬN GO, Người dùng (bao gồm bất cứ người lao động, đại lý, người đại diện hoặc bất cứ bên nào khác hành động cho Người dùng đó hoặc thay mặt người dùng đó) sở hữu dữ liệu cá nhân của Người dùng khác thông qua việc sử dụng Dịch vụ (“Bên nhận dữ liệu”) tại đây đồng ý rằng, họ sẽ (i) tuân thủ với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan đến các dữ liệu này, bao gồm bất cứ hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ và chuyển giao các dữ liệu này; (ii) cho phép NINH THUẬN GO hoặc Người dùng mà dữ liệu cá nhân của Bên nhận được thu thập (“Bên tiết lộ”) được xóa dữ liệu của anh hoặc cô ấy đã bị thu thập khỏi cơ sở dữ liệu của Bên nhận dữ liệu; và (iii) cho phép NINH THUẬN GO hoặc Bên tiết lộ dữ liệu được rà soát những nội dung đã bị thu thập liên quan đến họ bởi Bên nhận dữ liệu, trong mỗi trường hợp (ii) và (iii) nêu trên, tuân thủ với và khi được yêu cầu bởi các quy định của pháp luật có liên quan.  

8.5. Bất kể quy định nào được quy định tại đây, Người bán (bao gồm bất cứ người lao động, đại lý, người đại diện hoặc bất cứ bên nào khác hành động cho Người dùng đó hoặc thay mặt người dùng đó) phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan và, liên quan đến bất cứ dữ liệu cá nhân nào của Người mua nhận được từ NINH THUẬN GO, (i) không được cho phép sử dụng các dữ liệu cá nhân của Người mua này trừ khi có lý do chính đáng cần thiết để phản hồi các yêu cầu của Người mua và để thực hiện việc trả lời, xử lý, giải quyết hoặc hoàn thành các giao dịch mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Người mua và NINH THUẬN GO; (ii) phải ngưng việc liên lạc với Người mua sử dụng các thông tin này bên ngoài Ứng dụng NINH THUẬN GO; (iii) không được cho phép tiết lộ các dữ liệu cá nhân của Người mua này đến bất cứ bên thứ ba không được phép nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Người mua và NINH THUẬN GO; (iv) phải thực hiện các biện pháp an ninh thích hợp để bảo vệ từng dữ liệu cá nhân người dùng của NINH THUẬN GO mà họ đang sở hữu, chỉ lưu giữ dữ liệu này chừng nào vẫn còn cần thiết cho các mục đích ở trên và phù hợp với quy định của pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, và xóa hoặc hoàn trả các dữ liệu này cho NINH THUẬN GO theo yêu cầu từ NINH THUẬN GO hoặc trong thời gian sớm nhất có thể khi hoàn thành giao dịch; và (v) thông báo cho Bộ phận bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của NINH THUẬN GO tại info@ninhthuango.com trong trường hợp có khả năng vi phạm dữ liệu hoặc mất dữ liệu khác của người dùng này.

 1. THÔNG TIN THU THẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA

9.1. Ứng dụng của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một Dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics sử dụng cookie, là các tập tin văn bản trên thiết bị của bạn, để giúp Ứng dụng phân tích cách thức người dùng sử dụng Ứng dụng của chúng tôi. Thông tin được tạo bởi cookie về việc bạn sử dụng Ứng dụng (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động trang web dành cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các Dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng Internet. Google cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google nắm giữ

9.2. Chúng tôi, và các bên thứ ba, có thể trong từng thời điểm cung cấp các bản tải về ứng dụng phần mềm cho bạn sử dụng bởi Ứng dụng hoặc thông qua Các Sản phẩm Dịch vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của bạn, chẳng hạn như tên, ID người dùng của bạn, Địa chỉ IP của thiết bị của bạn hoặc thông tin khác và bất kỳ cookie nào trước đây bạn có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho bạn bởi một ứng dụng phần mềm hoặc trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các Sản phẩm hoặc Dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của NINH THUẬN GO. Bạn nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên trang web của họ hoặc nơi khác.

 1. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA

10.1. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi, và đã được yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân đó. Khi bạn đặt hàng hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi đề nghị sử dụng một máy chủ bảo mật. Tất cả dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của chúng tôi để chỉ được truy cập như mô tả bên trên.

10.2. Nhằm cung cấp cho bạn giá trị gia tăng, chúng tôi có thể chọn các trang web hoặc ứng dụng hoặc Dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong Ứng dụng. Chúng tôi cũng có thể hợp tác với các bên thứ ba để cùng tiếp thị và cung cấp Dịch vụ, tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với chúng tôi, chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web/ứng dụng/Dịch vụ được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của chúng tôi hoặc các trang web/ứng dụng/Dịch vụ của bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Ứng dụng của chúng tôi) có thể không được chúng tôi tiếp cận và/hoặc lưu giữ.

10.3. Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web/ứng dụng/Dịch vụ được liên kết này. Những trang web/ứng dụng/Dịch vụ được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho bạn và do đó bạn tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Ứng dụng của chúng tôi và các liên kết được đặt trên từng trang web đó và do đó chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các trang web được liên kết này (bao gồm nếu một trang web cụ thể không hoạt động).

 1. NINH THUẬN GO SẼ CHUYỂN THÔNG TIN CỦA BẠN RA NƯỚC NGOÀI?

Thông tin và/hoặc dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra nước ngoài, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia của bạn cho một hoặc nhiều Mục đích. NINH THUẬN GO sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 1. BẠN CÓ THỂ RÚT TÊN, XÓA TÊN, YÊU CẦU TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO?

12.1. Rút lại sự đồng ý.

        12.1.1. Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ và/hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Chuyên viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi tại địa chỉ email info@ninhthuango.com, và chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự cho phép của bạn có thể đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ đến bạn và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại giữa bạn và/hoặc hợp đồng mà bạn có với Chúng tôi.

12.2. Yêu Cầu Truy Cập đến hoặc Sửa Dữ Liệu Cá Nhân

        12.2.1. Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua mục Tài Khoản. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất yêu cầu của bạn để có thể giải quyết yêu cầu của bạn. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của bạn bằng cách gửi email cho nhân viên Quản lý dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ info@ninhthuango.com

        12.2.2. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

13. Đơn V Thu Thp Và Qun Lý Thông Tin

Thông tin đơn vị thu thập, quản lý Dữ Liệu Người Dùng:

– Tên đơn vị: Công ty TNHH Truyền Thông Địa Điểm Ninh Thuận

– Địa chỉ: 128/16B Trần Phú, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận

– Email: hotro@ninhthuango.com

– Điện thoại: 079999 7985