Privacy Policy

Chính Sách Bảo Mật này và (các) Phụ lục kèm theo ( sau đây gọi chung là “Chính Sách Bảo Mật”) mô tả cách thức Công Ty Địa Điểm Ninh Thuận, các dự án liên kết (sau đây gọi chung là “Ninh Thuận GO”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn thông qua việc sử dụng Ứng Dụng Ninh Thuận GO (sau đây được gọi chung là “Ứng Dụng”), sản phẩm, tính năng và các dịch vụ khác trên lãnh thổ Việt Nam (gọi chung là “Dịch Vụ”).

Chính Sách này áp dụng cho tất cả các khách hàng, hành khách, đại lý, nhà cung cấp, đối tác (như lái xe và các đối tác thương nhân), nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ (sau đây được gọi chung là “bạn”, “của bạn”)

“Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc dựa vào đó mà bạn được xác định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, xe và thông tin bảo hiểm, thông tin việc làm và thông tin tài chính.

Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của các dữ liệu cá nhân mà Người Dùng đã giao phó cho Chúng tôi và tin rằng trách nhiệm của Chúng tôi là quản lý đúng cách, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Người Dùng Chính Sách Bảo Mật tạo ra nhằm cung cấp các thông tin tổng quát về việc Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý các dữ liệu cá nhân mà Người Dùng đã cung cấp cho Chúng tôi như thế nào, cho dù ở hiện tại hay trong tương lai; cũng như cách mà Chúng tôi sẽ hỗ trợ Người Dùng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến việc cung cấp dữ liệu cá nhân của Người Dùng cho Chúng tôi. Xin vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật này một cách cẩn thận. Nếu Người Dùng có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các thông tin này hoặc thực tiễn bảo mật của Chúng tôi, xin vui lòng xem phần "Thắc mắc? Liên hệ với Chúng tôi" ở Mục “Cách liên hệ với chúng tôi” của Chính Sách Bảo Mật này.

Bằng cách đăng ký tài khoản, ghé thăm hoặc truy cập vào Ninh Thuận GO, hay sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp thông qua Ninh Thuận GO, Người Dùng thừa nhận và đồng ý các yêu cầu, và/hoặc các quy định, thực tiễn áp dụng nêu hoặc thuộc Chính sách Bảo mật này, và Người Dùng đồng ý với Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Người Dùng theo cách được mô tả trong Chính sách này. NẾU NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRUY CẬP Ninh Thuận GO. Nếu Chúng tôi thay đổi Chính sách này, Chúng tôi sẽ cập nhật thay đổi hoặc sửa đổi đó trên Ninh Thuận GO. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này vào bất cứ lúc nào, và việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Người Dùng được hiểu là Người Dùng đã đồng ý với các sửa đổi, bổ sung, cập nhật liền trước đó của Chúng tôi.

Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành , nhằm bảo vệ thông tin không bị truy lục , sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Không đánh cắp , sử dụng , tiết lộ , chuyển nhượng , bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của khách hàng , đối tác trong thương mại điện tử khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tuy nhiên chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin quý khách đưa cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của quý khách như các trường hợp quý khách tự chia sẽ thông tin với người khác...

1. Thu thập Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân về bạn theo nhiều phương pháp được liệt kê dưới đây. Chúng tôi cũng có thể kết hợp các Dữ Liệu Cá Nhân đã được thu thập với những Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi đang sở hữu. Nếu bạn có hoặc là một bên tham gia nhiều mối quan hệ với chúng tôi (ví dụ nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi xuyên suốt nhiều ngành kinh doanh khác nhau, hoặc nếu bạn vừa là đối tác tài xế/ đối tác vận chuyển và cũng là hành khách trên ngành kinh doanh vận tải của chúng tôi hoặc là một khách hàng trên các ngành kinh doanh khác của chúng tôi), chúng tôi sẽ liên kết Dữ liệu Cá nhân của bạn được thu thập xuyên suốt các khả năng đa dạng của bạn để tạo điều kiện cho bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và cho các Mục đích được mô tả bên dưới.

Bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi

Bạn cung cấp nó một cách tự nguyện cho chúng tôi khi:

Hoàn tất hồ sơ người dùng hoặc mẫu đăng ký (như tên của bạn, thông tin liên lạc và thông tin nhận dạng khác khi cần thiết);

Cung cấp thông tin để đánh giá việc bạn có đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ như là một đối tác tài xế hoặc đối tác vận chuyển của Ninh Thuận GO (như thông tin giấy phép lái xe, thông tin phương tiện và kết quả kiểm tra lý lịch (theo được phép hợp pháp);

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc nghĩa vụ hợp đồng hoặc khi cần thiết để ký kết hợp đồng.

Khi dịch vụ của chúng tôi được sử dụng

Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường của Ứng Dụng, Websites, Dịch Vụ. Một số ví dụ như:

 • Vị trí của bạn (để xác định các vị trí khách và sự thay đổi chuyến đi bất thường);
 • Phản hồi, xếp hạng và khen ngợi;
 • Thông tin giao dịch (như phương thức thanh toán và khoảng cách di chuyển);
 • Thông tin về cách bạn tương tác với Ứng dụng, Website hoặc Dịch vụ của chúng tôi (như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem);
 • Thông tin thiết bị (như thông số phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP, tên tệp và phiên bản và nhận dạng quảng cáo, hoặc bất kỳ thông tin nào có thể cung cấp chỉ dẫn về thay đổi thiết bị hoặc ứng dụng);
 • Dữ liệu cá nhân bạn nhập trong tin nhắn khi bạn sử dụng tính năng giao tiếp trong ứng dụng của chúng tôi;
 • Dữ liệu cá nhân có thể được ghi lại thông qua tương tác của bạn với chúng tôi, các đại lý của chúng tôi
 • Dữ Liệu Cá Nhân về đối tác tài xế
 • Nếu bạn là đối tác tài xế, chúng tôi có thể thu thập:
 • Dữ liệu cơ học (như tốc độ, gia tốc và thông số phanh của bạn);
 • Thông tin thiết bị (như dữ liệu gia tốc, vị trí GPS, số IMEI của bạn và tên của các ứng dụng bạn đã cài đặt trên thiết bị của mình);
 • Thông tin đăng ký xe của bạn
 • Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm

Một số Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập là nhạy cảm theo đặc tính tự nhiên. Điều này bao gồm Dữ liệu Cá nhân liên quan đến chủng tộc của bạn, thông tin số CMND/ số thẻ căn cước công dân, niềm tin tôn giáo, thông tin lý lịch (bao gồm hồ sơ tài chính và lý lịch tư pháp, khi được phép hợp pháp), dữ liệu sức khỏe, khuyết tật, tình trạng hôn nhân và dữ liệu sinh trắc học, nếu phù hợp. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này với sự đồng thuận của bạn và / hoặc tuân thủ nghiêm ngặt các luật áp dụng hiện hành.

Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên

Dịch vụ không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập hoặc duy trì bất kỳ Dữ liệu cá nhân hoặc thông tin không nhận dạng cá nhân từ bất cứ ai dưới 13 tuổi, và bất kỳ phần nào của Ninh Thuận GO hoặc Dịch vụ khác cũng không dành cho trẻ em ở độ tuổi dưới 13. Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào sử dụng hoàn toàn bởi đối tượng trẻ em như vậy và sẽ loại bỏ và/hoặc xóa bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào mà Chúng tôi tin là đã được gửi đi bởi trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp sử dụng các phương thức thanh toán trực tuyến, Người Dùng phải đảm bảo có độ tuổi phù hợp cho từng loại hình thanh toán phù hợp. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cung ứng Dịch vụ đòi hỏi một phương thức thanh toán được thực hiện bởi bởi một độ tuổi nhất định nếu có cơ sở hợp lý tin rằng Người Dùng đang yêu cầu và/hoặc sử dụng Dịch vụ không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi theo pháp luật áp dụng.

Là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên đặt dưới sự chăm sóc của bạn gởi Dữ Liệu Cá Nhân cho Ninh Thuận GO. Trong trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên được tiết lộ cho Ninh Thuận GO, bạn theo đó chấp thuận việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên, chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc theo Chính Sách này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ vị thành niên do mình giám hộ hợp pháp.

2. Sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân

Cung cấp dịch vụ và các tính năng

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện Ứng dụng, Websites và Dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

Cung cấp cho bạn Dịch Vụ xuyên suốt các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của chúng tôi;

Tương tác bạn để cung cấp Dịch Vụ;

Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản của bạn;

Tiến hành kiểm tra thẩm định;

Xác minh danh tính của bạn;

Xác minh tuổi của bạn (khi cần thiết);

Xác nhận chuyến xe của bạn và thực hiện các khoản thanh toán;

Đề xuất, có được, cung cấp, tạo điều kiện hoặc duy trì các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính;

Theo dõi lộ trình chuyến đi của bạn và phát hiện các sự thay đổi chuyến đi bất thường;

Kích hoạt các tính năng cá nhân hóa Ứng Dụng của bạn, chẳng hạn như danh sách các địa điểm yêu thích và các điểm đến trước đó;

Làm cho trải nghiệm của bạn trở nên liền mạch hơn, như tự động điền thông tin đăng ký của bạn (như tên hoặc số điện thoại của bạn) từ Dịch vụ này sang Dịch vụ khác hoặc khi bạn tham gia vào các cuộc khảo sát của chúng tôi;

Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp Dịch Vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;

Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ;

Xử lý và quản lý phần thưởng của bạn;

Cho phép liên lạc giữa những người dùng của chúng tôi;

Xử lý, quản lý hoặc xác minh ứng dụng của bạn về các chương trình khuyến mãi, phần thưởng và những đăng ký với Ninh Thuận FOOD;

Cho phép các đối tác của chúng tôi quản lý và phân bổ nguồn lực;

Để thực hiện các dịch vụ cho bạn với tư cách là một Bên Xử lý Dữ liệu, theo như bạn đã đồng thuận với Bên Kiểm soát Dữ liệu (ví dụ tổ chức bạn đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ đó, và Ninh Thuận FOOD đang cung cấp những dịch vụ đó thay mặt cho ai) để các dịch vụ đó được triển khai.

An toàn và bảo mật

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các Dịch vụ của chúng tôi và cho tất cả người dùng. Điều này bao gồm:

Sàng lọc tài xế và đối tác giao hàng trước khi cho phép họ sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi;

Xác định hành vi lái xe không an toàn như tốc độ nhanh, phanh gấp và tăng tốc và cung cấp phản hồi cá nhân cho các đối tác lái xe;

Xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng nhập vào Ninh Thuận FOOD;

Sử dụng thiết bị, vị trí, hồ sơ, cách sử dụng và Dữ Liệu Cá Nhân khác để ngăn chặn, phát hiện và chống lại các hoạt động gian lận hoặc không an toàn;

Giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, chính sách của chúng tôi và Quy tắc ứng xử của tài xế;

Phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm.

Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng. Ví dụ, chúng tôi có thể:

Điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm;

Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;

Trả lời các câu hỏi, ý kiến và phản hồi;

Thông báo cho bạn về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng.

Mục đích pháp lý

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo pháp luật áp dụng.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi chúng tôi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi hoặc thỉnh cầu làm như vậy bởi các cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, thuộc về chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài.

Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

Tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, thuộc về chính phủ hoặc quy định khác;

Thực thi Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác;

Bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản công ty, hợp nhất, tái cấu trúc, tài chính, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi bởi một công ty khác.

Tiếp Thị và Quảng Bá

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để tiếp thị cho Ninh Thuận FOOD và các nhà tài trợ đối tác Ninh Thuận FOOD, và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại. Ví dụ, chúng tôi có thể:

Gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, thư điện tử, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng lễ hội; và

Thông báo, mời và quản lý sự tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động của chúng tôi;

Chúng tôi có thể liên lạc tiếp thị như vậy với bạn qua bưu điện, cuộc gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, thông báo tay và qua email.

Nếu bạn muốn hủy đăng ký xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích tiếp thị và khuyến mại, vui lòng nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc tin nhắn có liên quan. Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật tùy chọn của mình trong phần cài đặt Ứng Dụng.

Chia sẽ thông tin cá nhân

Dịch vụ của Chúng tôi cho phép Người Dùng hoặc sẽ chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Người Dùng với bên thứ ba là các bên cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của Người Dùng và bên cung cấp dịch vụ vận chuyển, giao nhận cho Người Dùng để tiến hành giao dịch mà không cần sự can thiệp của chúng tôi.

Ngoại trừ các trường hợp về Sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân bạn ra ngoài.

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành khác.

Bảo vệ thông tin người dùng

Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để đảm bảo sự an toàn của Dữ liệu cá nhân của Người Dùng trên hệ thống của Chúng tôi. Dữ liệu Người Dùng được lưu trữ đằng sau mạng lưới bảo đảm và chỉ có thể truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống. Và thông tin của bạn sẽ được bảo mật.

Chúng tôi sẽ giữ lại Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ phá hủy hoặc ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân của Người Dùng ngay khi phát sinh điều kiện hợp lý để giả định rằng (i) Mục Đích mà Dữ liệu cá nhân được thu thập không còn là Mục Đích ban đầu; và (ii) Việc lưu giữ là không còn cần thiết cho bất kỳ Mục Đích pháp lý, kinh doanh. Nếu Người Dùng ngừng sử dụng Dịch vụ, hoặc quyền sử dụng Dịch Vụ của Người Dùng bị chấm dứt, Chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người Dùng phù hợp với Chính sách Bảo mật này và nghĩa vụ của Chúng tôi theo quy định pháp luật. Tùy thuộc vào luật áp dụng, Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của Người Dùng một cách an toàn mà không cần báo trước cho Người Dùng.

Tuy nhiên, lưu ý rằng việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn được bảo mật. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn khi truyền qua các phương tiện trực tuyến, và do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về rủi ro truyền dữ liệu.

3. Lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các Mục đích được nêu trong Chính sách này trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu trữ lâu hơn. Khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không còn cần thiết cho Dịch Vụ hoặc Mục Đích, hoặc chúng tôi không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xoá, tiêu huỷ, ẩn danh hoặc ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Chính sách này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận, phù hợp với các yêu cầu của luật áp dụng hiện hành.

4. Sử dụng “Cookie”

Chúng tôi có thể sử dụng "Cookies" hoặc các tính năng khác để cho phép Chúng tôi thu thập hoặc chia sẻ những thông tin qua đó giúp Chúng tôi cải thiện các Dịch vụ Chúng tôi cung cấp trên , hoặc giúp Chúng tôi cung cấp dịch vụ và tính năng mới. "Cookies" là những định danh Chúng tôi chuyển đến máy tính hoặc thiết bị di động của Người Dùng cho phép Chúng tôi nhận ra máy tính hoặc thiết bị của Người Dùng và cho Chúng tôi biết làm thế nào và khi nào các Dịch vụ hoặc được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và theo dõi các thao tác được thực hiện trên . Chúng tôi có thể liên kết các thông tin Cookies đến các Dữ liệu cá nhân. Cookies cũng thu thập thông tin liên quan đến những gì các Người Dùng đã cho vào giỏ hàng và các trang Người Dùng đã xem. Ngoài ra, Cookies còn được sử dụng để cung cấp những nội dung liên quan đến sở thích của Người Dùng và theo dõi việc sử dụng

Người Dùng có thể từ chối việc sử dụng các Cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt. Tuy nhiên, xin vui lòng lưu ý rằng nếu Người Dùng làm điều này Người Dùng có thể không có khả năng sử dụng các chức năng đầy đủ hoặc Dịch vụ của Chúng tôi.

5. Các đường liên kết ngoài trang web

Chúng tôi có thể chọn các trang web của bên thứ ba để liên kết đến hoặc cài đặt nền tảng bên trong các web hoăc tích hợp trang web của bên thứ ba ,nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin đến các bên tham khảo. Chúng tôi không có trách nhiệm, đối với các nôi dung, biện pháp hoạt động của các trang web liên kết.

Các trang web, ứng dụng liên kết, tích hợp chỉ phục vụ cho sự thuận tiện của Người Dùng và do đó khi truy cập chúng, Người Dùng phải chịu một số rủi ro nhất định. Tuy nhiên, Chúng tôi tìm cách để bảo vệ sự nguyên bản của và các liên kết đặt trên đó hoặc khi được tích hợp trên trang web của một bên thứ ba.

6. Thông tin liên hệ

Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về việc bảo mật chúng tôi hoặc các giao dịch của người dùng với các dịch vụ, khi cần tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình đã cung cấp cho Công ty chúng tôi qua việc sử dụng dịch vụ, xin liên hệ qua bộ phận Chăm sóc khách hàng của Công Ty dưới đây:

Hotline : 0799997985

Địa chỉ văn phòng làm việc: 128/16b Trần Phú, Phan Rang Tháp Chàm

*** Chúng tôi sẽ cố gắng để xử lí các phàn nàn hoặc khiếu nại của Người Dùng trong thời gian sớm nhất có thể.